Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Projekt für innovative Energieprodukte
Project voor innovatieve Energieproducten
Project voor innovatieve Energieproducten

News

EnerPRO > Startpagina > Projecten > Warmtepompregelaar ­ en­ toegang­ op­ afstand­ voor­ optimalisatie
Projekt - EnerPRO / ZIES, EnerPRO, Energie, warmtepomp, ontwikkelingsproject
03/05/2021

Warmtepompregelaar ­ en­ toegang­ op­ afstand­ voor­ optimalisatie

Grensoverschrijdend Duitsland & Nederland / Ontwikkelingsproject "Warmtepompregelaar" (Module 3)

Voor de ontwikkeling van een moderne warmtepompregelaar en de optimalisering van de regeling ervan hebben het Nederlandse bedrijf Kabin-SmartComfort B.V. uit Wijchen en het Duitse bedrijf Hautec GmbH uit Bedburg-Hau hun krachten gebundeld in dit door EnerPRO gefinancierde project.

Het project heeft verdere toekomstige mogelijkheden aangetoond om een warmtebrononafhankelijke software op de Nederlandse en Duitse markt te brengen. Op basis van de ervaring die met het project is opgedaan, zullen toekomstige ontwikkelingen mogelijk zijn om de besparingen bij het verwarmen van een huis verder op te voeren. Uit het prototype van het huis en op basis van de warmtepomp en het PV-systeem konden na analyses en verbeteringen nieuwe resultaten met besparingen van ongeveer 5% worden verkregen.

Bovendien kan het steekproefsysteem nu worden beheerd in een onlinesysteem dat gemakkelijk te gebruiken is. De gegevens kunnen uit de cloud worden gedownload en zo worden gebruikt voor diepere besparingsanalyses of de analyse van fouten en problemen met het systeem. Aldus is een grote stap voorwaarts gezet met betrekking tot de optimalisatie en de netwerkvorming van energiecomponenten.
Het systeem is momenteel nog vooral interessant voor gebruikers met kennis van zaken die een huis via Internet willen beheren. U kunt een profiel invoeren volgens hetwelk de warmte per dag wordt geregeld. Het uiteindelijke doel is dat eindgebruikers het systeem ook zonder veel moeite en voorkennis kunnen gebruiken. Dit vereist verdere ontwikkeling van de bruikbaarheid en de gebruikersinterface. De projectpartners zullen deze stap samen blijven zetten. Met de steun van de EnerPRO-financiering is een goede samenwerking begonnen bij de ontwikkeling van een prototype, dat in de modelwoning al tot grote besparingen heeft geleid.

De binationale samenwerking legde de basis voor een goed, innovatief besturingsconcept voor de Nederlandse en Duitse markt, dat ook een belangrijke bijdrage zal leveren aan CO2-reductie en duurzaamheid in beide landen. De nagestreefde CO2-reductie van 15 à 20% zal niet alleen leiden tot een beter milieu, maar ook tot kostenbesparingen, vooral aan de Duitse kant. Hier wordt sinds januari 2021 een CO2-belasting geheven als heffing op de CO2-uitstoot bij het verbruik van energie. De doelstellingen van het project zijn dus volledig bereikt.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met: Charlotte Niewadomsky, charlotte.newiadomsky@hs-niederrhein.de, +492151 8224756